Brochures

Tips voor familieleden, hulpverleners en cliënten.

In dit vouwblad staan 10 aanbevelingen voor familieleden, 10 aanbevelingen voor hulpverleners en 10 aanbevelingen voor cliënten/patiënten ter bevordering van de communicatie tussen de “triade”, d.w.z. familieleden, hulpverleners en cliënten/patiënten.

Wat kan de Stichting Familieleden Psychiatrische Patiënten voor u betekenen

Vouwblad met beknopte gegevens over het doel van de stichting en hoe zij dat tracht te bereiken.