Thema-avonden

Eerste Psysalon  2019 in Bergen op Zoom. 

Het thema van deze Psysalon is “Up en Down en gaat over de bipolair stoornis

Manisch-depressiviteit, ook wel bipolaire stoornis genoemd, is een stemmingstoornis die episodes kent van grote euforie en extreme somberheid. Opvallend daarbij zijn de sterke wisselingen in het energieniveau. Tijdens een depressie komt iemand tot niets meer, kan soms zelfs nauwelijks nog nadenken. Een manie kenmerkt zich daarentegen door heel weinig slapen, tomeloze levenslust en optimisme. Mensen doen in zo’n episode vaak heel ondoordachte dingen, bijvoorbeeld een veel te dure auto kopen. Een manie kan uitmonden in een manische psychose, waar de link met de realiteit helemaal wordt verloren. Tussen deze twee uitersten door kan iemand een heel gewoon leven leiden, maar het is vrijwel zeker dat de episodes terug zullen komen, en, indien ze onbehandeld blijven, steeds heviger zullen zijn. Daarom is het belangrijk dat de ziekte behandeld wordt.

Del, een ervaringsdeskundige met een psychische kwetsbaarheid op het gebied van manische depressiviteit en een mantelzorger met ervaring op hetzelfde gebied zullen vertellen over de invloed die  deze stoornis   heeft gehad op hun  leven en op  dat van hun gezin en naaste omgeving.  In de gesprekken zal h et werken aan herstel nadrukkelijk aandacht krijgen.  

De interviews en de uitgewisselde ervaringen van ervaringsdeskundigen en mantelzorgers op het gebied van manische depressiviteit zal gespreksstof opleveren. Door ervaringen te delen, door te luisteren en te praten met ervaren partners in zorg, kunt U tips opdoen voor  de praktijk van alle dag.

Er is volop gelegenheid om vragen te stellen.

 

Datum:            dinsdag 22 januari 2019

Tijd:                 19.30-21.30  Koffie/thee staat klaar om 19.00 uur

Plaats:             Ouderensteunpunt Zonneplein
Zonneplein 63
4624 BA Bergen op Zoom

Aanmelden:    niet verplicht, maar wel  handig (i.v.m. catering)  

via: fpppsysalon@gmail.com

Kosten :           geen

 

Een Psysalon is een ontmoetingsplaats voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en in het bijzonder voor hun naasten. Het biedt de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te ondersteunen maar ook om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Ze zijn toegankelijk voor iedereen, voor direct betrokkenen, voor professionals en voor degenen die interesse hebben in het onderwerp.

De Psysalons in West Brabant worden georganiseerd door de stichting Familieleden psychiatrische patiënten IN Westelijk Noord Brabant . De FPPWNB werk samen met de mantelzorginstellingen in de regio, met ervaringsdeskundigen GGZWNB, Ypsilon en Trialoog.