Ypsilon

Ypsilon is een landelijke vereniging van familieleden en vrienden van mensen met schizofrenie of een psychose. Onze afdeling is er een van de 51 afdelingen in ons land.
Wij werken nauw samen met de Stichting Familieleden Psychiatrische Patiënten WNB.

Ypsilon geeft informatie, advies en steun aan lotgenoten. De vereniging heeft als doel familieleden en betrokkenen met elkaar in contact te brengen om:

ervaringen en tips uit te wisselen
aan een eigen leven toe te komen
de zieke/ziekte te leren aanvaarden
de belangen van patiënten en familieleden te behartigen
informatie en voorlichting te geven.

Het Bestuur van onze afdeling bestaat uit:

Anje van Buuren-Meinardi
voorzitter
Ineke Huisjes
secretaris
Riet Bovee
penningmeester
Ad Kolen adviseur / voorzitter FPPWNB

Ypsilon Westelijk-Brabant is voor vragen rond schizofrenie en psychoses bereikbaar via het
e-mailadres: anjeroelvanbuuren@hetnet.nl
en via het telefoonnummer van mevrouw Anje van Buuren uit Ypsilon Nieuws Tel: 0164403549

De gespreksgroepen worden met die van de Stichting Familieleden Psychiatrische patiënten gehouden in Roosendaal en Steenbergen (zie blad Zelfhulpgroepen).


Landelijk

Het landelijk bureau van Ypsilon is gevestigd in:

Adres: Landelijk Bureau Ypsilon 
Daendelstraat 57
2595 XT Den Haag
Tel: 088 000 21 20 (werkdagen 10-16 uur)
E-mail: ypsilon@ypsilon.org
Site: www.ypsilon.org