Regionale belangenbehartiging Handreiking Crisis

Hulpmiddel voor Ypsilon vrijwilligers

Regionale belangenbehartiging Handreiking Crisis

Je naaste in crisis en geen bed beschikbaar? Als je in Zeelan woont bof je. De Ypsilon vrijwilligers in Zeeland gaan in zo’n geval met managers van de instellingen in gesprek. Ze kunnen daarvoor de ‘Handreiking regionale belangenbehartiging Crisis’ gebruiken. Ook in andere regio’s komen Ypsilon vrijwilligers op voor familieleden en naasten.

Voorbeeld: gemeentes moeten een Meldpunt Zorgwekkend Gedrag instellen. Via het landelijke nummer 0800-1205 kan iedere burger een melding doen. Maar is het meldpunt voldoende bekend, worden naasten gehoord na de melding, krijgen ze de juiste ondersteuning?

In de Handreiking Crisis staan aanbevelingen waarmee vrijwilligers dat uit kunnen zoeken en waarmee ze familieleden dan weer kunnen helpen. Ook voor vrijwilligers die in een plaatselijke of regionale commissie zitten over personen met zorgwekkend gedrag en crisisopvang, is de handreiking een steun in de rug. En handig om het gesprek met collega-

organisaties aan te gaan. Naast de Handreiking Crisis, zijn er ook handreikingen regionale belangenbehartiging over de thema’s Regionale samenwerking, Wonen en dagstructuur en Wat hebben naasten nodig.

Download de handreikingen via https://www.ypsilon.org/wp-content/uploads/2022/01/Handreiking-thema-crisis.pdf

De handreikingen zijn gefinancierd door het Fonds Edda Oswald van de stichting Vrienden van Ypsilon.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.