Over de Stichting

De Stichting Familieleden Psychiatrische Patiënten Westelijk Noord-Brabant (Stg FPP WNB) is opgericht op 30 augustus 1995. Zij kwam voort uit een sinds 1990 bestaande projectgroep van het toenmalige Riagg Westelijk Noord-Brabant.

Doel

De stichting stelt zich ten doel de levensomstandigheden van familieleden en betrokkenen van mensen met diverse psychiatrische ziektebeelden te verbeteren en hun belangen te behartigen.

Activiteiten

De Stichting FPP WNB is op de volgende gebieden actief:

gespreksgroepen;
belangenbehartiging;
ondersteuning voor familieleden;
thema-avonden.

Samenwerking

Vanaf haar oprichting werkt de stichting nauw samen met de volgende instellingen:

De GGZ WNB (Geestelijke gezondheidszorg Westelijk Noord-Brabant).
Trialoog in Tilburg, de provinciale overkoepeling van familie-organisaties in Noord-Brabant van mensen met diverse psychiatrische ziektebeelden.
Afdeling Ypsilon Westelijk Noord-Brabant. Ypsilon is een landelijke belangenvereniging voor familieleden en vrienden van mensen met een chronische psychose of schizofrenie.

Mantelzorg

In haar activiteiten herkent de stichting zich in het Manifest van de Mantelzorger.

 

FPPWNB heeft een ANBI Status. Informatie hierover vindt U:http://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/fam-psychiatrische-patienten-west-nb