Verslag bijeenkomst Psysalon Roosendaal 3 februari 2020 Thema: KOPP/KOV (Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen en Kinderen van Ouders met Verslavingsproblemen)

Het thema van de avond wordt verzorgd door vier personen: Kirsten van der Heiden, preventiemedewerker Novadic-Kentron, Veerle Verstralen en Cynthia Schurings, jeugdpreventiewerkers GGZWNB en ervaringsdeskundige Ammy. Zij stellen zichzelf voor.  Kirsten werkt 25 jaar bij Novadic-Kentron; de eerste tien jaar met jonge cliënten met een verslavingsproblematiek. In die periode werd er zelden aan partners of …

Verslag bijeenkomst Psysalon Roosendaal 3 februari 2020 Thema: KOPP/KOV (Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen en Kinderen van Ouders met Verslavingsproblemen) Lees verder »

MIND opent Ervaringenmonitor Wvggz 28-01-2020 “Heb je ervaring met de Wvggz, positief of negatief? Laat het ons weten!” Onder dat motto heeft MIND waartoe ook Ypsilon behoort zojuist de Ervaringenmonitor Wvggz gelanceerd. De Wet verplichte ggz, waar de afkorting voor staat, is op 1 januari ingegaan als vervanger van de Wet Bopz en regelt vanaf …

Lees verder »

Familie-organisaties vragen expliciete aandacht mantelzorger in ggz-debat

28-01-2020 De Tweede Kamer moet in het debat over de ggz ook de rol meenemen van familieleden en naasten van mensen met psychische problemen. Enerzijds omdat velen binnen deze groep (zwaar) overbelast zijn en anderzijds omdat ze deel van de oplossing zijn van de problemen die spelen in de ggz. “Naasten spelen vaak een sleutelrol …

Familie-organisaties vragen expliciete aandacht mantelzorger in ggz-debat Lees verder »

Wij zijn Traverse activiteiten ook voor mantelzorgers

Wij Zijn organiseert verschillende activiteiten in Bergen op Zoom voor 55+’ers. Samen met verschillende partners zoals onder andere de BAS (Bergse Actieve Senioren), SVW (Stichting Verenigde Wijkcentra), het cultuurbedrijf en de Fitfabriek. Maar ook intern werken we aan een goede afstemming met Mantelzorg, met de sociale teams met onder andere de ouderenadviseurs en opbouwwerkers. Er is …

Wij zijn Traverse activiteiten ook voor mantelzorgers Lees verder »