Over de stichting

Doel

De stichting stelt zich ten doel de levensomstandigheden van familieleden en naastbetrokkenen van mensen met diverse psychiatrische ziektebeelden te verbeteren en hun belangen te behartigen.

 

Activiteiten

De stichting FPP WNB is op de volgende gebieden actief:

  • Belangenbehartiging
  • Psyalons en thema-avonden
  • Ondersteuning voor familieleden en naastbetrokkenen 

 

Samenwerking

Vanaf haar oprichting werkt de stichting nauw samen met de volgende instellingen:

  • De GGZWNB (Geestelijke gezondheidszorg Westelijk Noord-Brabant).
  • Afdeling Ypsilon Westelijk Noord-Brabant. Ypsilon is een landelijke belangenvereniging voor familieleden en naasten van mensen met een psychose gevoeligheid.
  • Trialoog in Tilburg, de provinciale overkoepeling van familie-organisaties in Noord-Brabant van naastbetrokkenen van mensen met diverse psychiatrische ziektebeelden.
  • Steunpunten mantelzorg in Westelijk Noord-Brabant.

FPPWNB heeft een ANBI status. Informatie hierover vindt U: