GGZ WNB

GGZ WNB
GGZ WNB is een aanbieder van specialistische geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Zij hebben deskundige teams in huis voor iedere leeftijd, van jong tot oud. Jaarlijks vertrouwen ongeveer 6.500 cliënten erop dat de GGZ medewerkers hen zullen helpen bij het voorkomen, behandelen of draaglijk maken van psychische klachten. Dit met het doel dat zij (weer) zo optimaal mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Meer informatie

Heeft u lichte tot matige psychische klachten? Dan kunt u terecht bij GGZuidland. GGZuidland is onderdeel van GGZ WNB en richt zich op de ‘
Basis ggz’. Meer informatie

Familieraad
De familieraad van GGZ WNB bestaat uit enthousiaste familieleden en naasten die zich betrokken voelen bij GGZ WNB en haar cliënten. Zij komen op voor de collectieve belangen van familie en naasten van cliënten. Dit doen zij door regelmatig in gesprek te gaan met de Raad van Bestuur en gevraagd en ongevraagd advies te geven. Daarnaast wordt veel samengewerkt met de Cliëntenraad en het Platform Ervaringsdeskundigen. Meer informatie 

Familievertrouwenspersoon (fvp)
De familievertrouwenspersoon (fvp) is er voor familieleden en naasten van cliënten. Zorgen voor een familielid of naaste met psychische problemen kan namelijk zwaar zijn. 

De fvp luistert naar je verhaal, geeft antwoord op je vragen, geeft informatie over ziekte en behandeling, geeft advies over zorg en wijst de weg naar organisaties die familieleden en naasten kunnen helpen. Soms is het lastig om iemand, die je familielid of naaste behandeld, te spreken te krijgen. De familievertrouwenspersoon helpt bij het leggen van contact met de behandelaar en kan je bij het gesprek begeleiden. Is het contact met de behandelaar verstoord of bent je het niet eens met het behandelteam, dan kan de familievertrouwenspersoon bemiddelen. De fvp heeft ook een rol als belangenbehartiger. Hij brengt de positie van familie en naasten onder de aandacht van GGZ WNB. Hij wijst de instelling op regels die voor jou problemen geven. De fvp heeft een onafhankelijke positie: hij is niet in dienst van GGZ WNB, maar van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen. De fvp heeft een geheimhoudingsplicht. Hij kan slechts met toestemming van de cliënt informatie verstrekken aan een derde. De diensten van de fvp zijn gratis. Meer informatie