Psysalons

De FPP/WNB organiseert regelmatig psysalons in de regio.

Een psysalon is een  vorm van voorlichting en ontmoeting voor iedereen die betrokken is bij iemand met een psychische kwetsbaarheid. De bijeenkomsten, georganiseerd volgens de formule van het Alzheimer- en Autismecafé, gaan over hoe je samen kunt werken als patiënt en als mantelzorger aan herstel. Herstellen kan immers alleen met steun van de directe omgeving. Maar hoe doe je dat? Hoe pak je dat samen aan? Hoe hou je het gezellig?

Luisteren en kennis opdoen, praten met ervaren mantelzorgers en elkaar helpen. De psysalon is een ontmoetingsplaats voor patiënten en hun naasten. Maar mensen die geïnteresseerd zijn in psychiatrie zijn ook welkom. 

Wij verwachten dat deelname aan de psysalon u helpt om de zorg en de begeleiding van uw zieke familielid goed te doen en daarbij samen overeind te blijven. Deze steun in de rug helpt u verder.