Psysalons

De FPP/WNB organiseert regelmatig psysalons in de regio.

Een psysalon is een vorm van voorlichting en ontmoeting voor iedereen die betrokken is bij iemand met een psychische kwetsbaarheid. De bijeenkomsten, georganiseerd volgens de formule van het Alzheimer- en Autismecafé, gaan over hoe je samen kunt werken als patiënt en als mantelzorger aan herstel. Herstellen kan immers alleen met steun van de directe omgeving. Maar hoe doe je dat? Hoe pak je dat samen aan? Hoe hou je het gezellig?

Luisteren en kennis opdoen, praten met ervaren mantelzorgers en elkaar helpen. De psysalon is een ontmoetingsplaats voor patiënten en hun naasten. Maar mensen die geïnteresseerd zijn in psychiatrie zijn ook welkom. 

Wij verwachten dat deelname aan de psysalon u helpt om de zorg en de begeleiding van uw zieke familielid goed te doen en daarbij samen overeind te blijven. Deze steun in de rug helpt u verder. 

MIND café

Omgaan met iemand met een psychische kwetsbaarheid is voor veel mensen ingewikkeld en vaak ook verwarrend. Wanneer een persoon lijdt aan een psychische kwetsbaarheid, heeft dat voor familieleden en naastbetrokkenen meestal verregaande gevolgen. Er wordt vaak een groot beroep gedaan op de ouders, partner of de naaste omgeving.

Naasten die zorgen voor iemand met een psychische kwetsbaarheid zien zichzelf vaak niet als mantelzorger en zullen hun ervaringen niet snel naar buitenbrengen. “Erover praten doe je niet zo gemakkelijk, je hoort het er gewoon bij te doen, naast alle andere dingen in het leven”. Maar omgaan met iemand met een psychische kwetsbaarheid kan veel invloed hebben op de directe omgeving. Goede periodes wisselen zich af met minder goede. Degene die zorgt heeft soms het gevoel dat ze “op eieren lopen”. Ze houden hun situatie meestal liever voor zich terwijl het misschien juist een wens is om hierover eens te praten met anderen in een soortgelijke situatie.

Daarom is Steunpunt mantelzorg Brabantse Wal samen met Familieleden Psychiatrische Patiënten (FPPWNB) dit jaar gestart met ontmoetingsgroepen onder de naam MIND café. Tijdens de bijeenkomsten kunt U uw verhaal kwijt aan mensen die begrijpen wat u doormaakt en leren van ervaringen van lotgenoten.