Belangenbehartiging

Stichting Familieleden Psychiatrische Patiënten zet zich in voor de belangen van de familie en van naastbetrokkenen. Daartoe onderhoudt het bestuur contacten met bestuur en directie van de GGZ WNB om knelpunten onder de aandacht te brengen.

Vaak nog wordt er meer aandacht geschonken aan de patiënt dan aan de familie. De inbreng van de familie kan heel belangrijk zijn, waardoor de zorg aan de patiënt kan verbeteren. Ook moet de triade nageleefd worden, d.w.z. de communicatie tussen behandelaar, patiënt en familie moet goed zijn. Familieleden en hulpverleners zijn immers partners in de zorg! 


Individuele belangenbehartiging
Bestuursleden van de stichting ondersteunen ook individuele familieleden, die problemen hebben met zaken zoals:

Verwerking, opname, contacten met hulpverleners, nazorg bij ontslag, woonomstandigheden, uitkeringen, politie, enz.

Fppwnb stichting psychiatrische patiënten