Steunpunten mantelzorg

Naasten van mensen met een psychiatrische aandoening herkennen zich meestal niet meteen in het etiket ‘mantelzorger’. Ten onrechte, want mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald voor hun zieke familieleden of vrienden zorgen. Om de mantelzorg voor een naaste met een psychiatrische aandoening vol te kunnen houden is het belangrijk om op tijd hulp te vragen en niet te wachten tot het geestelijk of lichamelijk te zwaar wordt. Herkent u dit? Neem dan contact op met het Steunpunt Mantelzorg in uw gemeente. 

Bij de mantelzorg steunpunten neemt een consulent de tijd om te luisteren naar uw verhaal. Zij kent bovendien de weg binnen de wereld van de mantelzorg en kan u adviseren over ondersteuningsmogelijkheden, taakverlichting, praktische en financiële hulp.

Vanuit FPPWNB werken wij nauw samen met de steunpunten mantelzorg in:

Daarnaast zijn er goede contacten met de Steunpunten Mantelzorg in de overige gemeenten in de regio Westelijk Noord-Brabant.