Sites

Algemeen
GGZ WNB is een aanbieder van specialistische geestelijke gezondheidszorg (GGZ), voor de Regio Westelijk Noord-Brabant. Wij hebben deskundige teams in huis voor iedere leeftijd, van jong tot oud.

Ixta Noa
. ‘Ixta Noa’ (Ik sta nieuw) is een landelijke, laagdrempelige innovatieve zorgorganisatie die vanuit ervaringsdeskundigheid werkt voor mensen (en hun naasten) met een psychische stoornis of een verslaving.

Stichting Labyrint – In Perspectief
zet zich in voor familieleden van mensen met psychische of psychiatrische problemen.

Trimbosinstituut
. Het Trimbos-instituut staat voor een mentaal gezonde samenleving, waarin mensen zoveel mogelijk regie hebben over hun eigen leven en zich verbonden voelen met elkaar.

Wij zijn MIND
wil psychische problemen voorkomen en mensen die hiermee te maken hebben ondersteunen. 

ADHD

Balans. Balans is de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, het Syndroom van Asperger en PDD-NOS. 

Impuls & Woortblind. Impuls & Woortblind is er voor mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie. Ervaringsdeskundigheid is onze kracht. 

ANGST DWANG FOBIE
Angst Dwang en Fobie Stichting. De hulptelefoon van de ADF stichting staat open voor iedereen die last heeft van angst, dwang of depressie, als ook voor partners en familie.
 

AUTISME
Nederlandse Vereniging voor Autisme. De NVA is de vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten in alle levensfasen en op alle levensterreinen

PAS Personen uit het Autisme Spectrum. Onze vereniging heeft als doel het behartigen van de belangen van volwassen personen met een diagnose in het autisme spectrum of een sterk vermoeden hiertoe.

BI-POLAIR
Plusminus, leven met bipolariteit. Plusminus is een vereniging voor mensen met een manisch-depressieve aandoening én hun omgeving.

BORDERLINE
Stichting Borderline. Stichting Borderline behartigt de belangen van mensen met een borderline (kenmerken) en streeft naar positieverbetering van mensen met borderline en hun omstanders. 

DEMENTIE
Alzheimercentrum. Het Alzheimercentrum van de VU is gespecialiseerd in vroegdiagnostiek, behandeling en het ontstaan van dementie.

Dementie online. Ondersteuning voor mantelzorgers die zorgen voor mensen met dementie. 

Stichting Alzheimer Nederland. Alzheimer Nederland zet zich in voor een toekomst zonder dementie en een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun families.

DEPRESSIE
Depressie Vereniging. Landelijke cliëntenorganisatie die zich inzet voor mensen met depressie en hun naasten.

DISSOCIATIEVE STOORNIS
Caleidoscoop landelijke vereniging voor en door mensen met een dissociatieve stoornis.

EETSTOORNISSEN
Weet, vereniging rond eetstoornissen. Weet, vereniging rond eetstoornissen is dé landelijke patiëntenvereniging voor mensen met een eetstoornis en hun omgeving.

Stichting JIJ. Laagdrempelige ervaringsdeskundige hulp voor iedereen met een eetprobleem.

ERVARINGEN EN ERVARINGSDESKUNDIGEN
Vereniging voor ervaringsdeskundigen. De Vereniging van Ervaringsdeskundigen(VvEd) is een landelijke vereniging die zich sterk maakt voor de inzet van gekwalificeerde ervaringsdeskundigen en voor erkenning van deze functie en werksoort. 

Ervaringsverhalen. Overzicht van boeken en websites met levensverhalen, ervaringsverhalen en herstelverhalen. 

Ervaringswijzer. Online trefpunt voor mensen die psychische klachten hebben (gehad).

HYPERVENTILATIE
Nederlandse Hyperventilatie Stichting. De hulptelefoon van de Nederlandse Hyperventilatie Stichting staat open voor iedereen die last heeft van angst, dwang of depressie, als ook voor partners en familie. 

KOPP KINDEREN
Kopstoring. Informatie voor, over en door kinderen van ouders met psychische problemen. 

Kopopouders. Online opvoedingsondersteuning voor ouders met stress-  psychische-  of verslavingsproblemen.

MEDICINAL MARIHUANA
Stichting Patientenbelangen Medicinale Marihuana. Informatie over medicinale marihuana en toepassingen binnen de gezondheidszorg. 

NARCISME
NPS Partners. Informatie over narcisme en narcistische persoonlijkheidsstoornis (NPS) voor partners van mensen met NPS.

SCHIZOFRENIE EN PSYCHOSE
Anoiksis. Patientenvereniging voor mensen met schizofrenie of een psychose.

Psychosenet.
Het platform over psychose gevoeligheid, depressie en herstel. 

Schizofrenie.  Informatie en handige tips om het dagelijks leven met schizofrenie een stukje makkelijker te maken. 

Ypsilon. Vereniging voor familieleden van mensen met een verhoogde psychotische kwetsbaarheid.

Helpikhebeenpsychose. Informatie en hulp voor iemand die te maken heeft (gehad) met een psychose en hun naastbetrokkenen. 

STEMMEN
Stichting weerklank . Weerklank is een stichting die zich richt op volwassenen en kinderen met bijzondere zintuiglijke ervaringen, zoals het horen van stemmen, het zien van beelden en het hebben van persoonseigen overtuigingen.

SUICIDE
113. Stichting 113 zelfmoordpreventie is een nationale organisatie voor preventie van suïcide. Niemand mag eenzaam en radeloos sterven door zelfmoord. 

VERSLAVINGEN
Anonieme Alcoholisten Nederland. Ons hoofddoel is nuchter te blijven en andere alcoholisten te helpen nuchterheid te bereiken.

Stichting Anonieme Gokkers Omgeving Gokkers AGOG. AGOG helpt je samen te stoppen met gokken. 

Help mijn dierbare is verslaafd. Informatie over omgaan met een verslaafde dierbare.

Jellinek. Het Jellinek centrum in Amsterdam biedt zorg, advies, begeleiding etc. gerelateed aan de meeste vormen van verslaving of middelen-misbruik. Naast de meest bekende onderwerpen als alcohol verslaving en drugsverslaving, heeft het Jellinek ook programma’s voor en informatie over andere verslavingen zoals excessief soft-drugs gebruik, gokverslaving etc. 

Het Zwarte Gat. Het Zwarte Gat (herstel na verslaving) beschouwt herstel als een individueel en persoonlijk proces waarin de mogelijkheden en kracht van de mens centraal staan.

VERTROUWENSPERSONEN

Landelijke Stichting Familievertrouwenspersoon. Wanneer een familielid of naaste in behandeling is bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg kan men steun krijgen van een familievertrouwenspersoon (FVP).

Stichting Patiënten vertrouwenspersoon Geestelijke gezondheidszorg. De patiënten vertrouwenspersoon (pvp) verleent cliënten in de Geestelijke Gezondheidszorg advies en bijstand bij de handhaving van hun rechten. 

ZELFBESCHADIGING
Zelfbeschadiging  Stichting Zelfbeschadiging is een landelijke cliëntenorganisatie voor en door mensen die zichzelf beschadigen, hun omgeving en (aankomend) professionals in de (geestelijke) gezondheidszorg en onderwijs.