Familie organisaties

Familie-organisaties bieden informatie en advies. Verder organiseren zij vaak ook informatiebijeenkomsten en lotgenotencontact. De hieronder vermelde organisaties, zijn zowel bedoeld voor familieleden als voor patiënten.

www.autisme.nl :
De belangenvereniging voor mensen met autisme en hun naasten.

www.adfstichting.nl
 :
Landelijke stichting voor mensen die hinder ondervinden van angst, dwang, fobie of een depressie en hun direct betrokkenen.

www.balansdigitaal.nl
:

Landelijke vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen, onder meer ADHD, dyslexie en PDD-NOS.

www.alzheimer-nederland.nl :
Stichting Alzheimer Nederland, landelijke stichting voor mensen met dementie en hun direct betrokkenen.

www.kopstoring.nl
:
Website voor jongeren van ouders met psychische- of verslavingsproblemen.

https://www.naastencentraal.nl
:
Landelijke stichting, die zich inzet voor familieleden, partners en andere direct betrokkenen van mensen met een psychiatrische ziekte.

www.proud2bme.nl
Voor mensen met een eetstoornis. De site biedt ook informatie voor ouders.

www.stichtingborderline.nl

Landelijke organisatie die de belangen van mensen met een borderline stoornis behartigt. Biedt ook informatie aan familieleden.

www.plusminus.nl

Landelijke vereniging voor mensen met een bipolaire stoornis  en hun direct betrokkenen.

www.weet.info :
Landelijke stichting voor mensen met een eetstoornis en hun verwanten.

www.ypsilon.org

Landelijke vereniging voor familieleden en naastbetrokkenen van mensen met een psychose gevoeligheid

www.zelfbeschadiging.nl
Landelijke stichting die zich inzetten voor mensen die zichzelf beschadigen.