Ypsilon

Ypsilon verenigt familieleden en naasten van mensen met psychose gevoeligheid. Naastbetrokkenen van mensen met een psychose kunnen voor advies en steun op tal van manieren terecht bij MIND Ypsilon. Een belangrijke steunpilaar hierin is de landelijke adviesdienst. Ypsilon behartigt de belangen van familieleden en patiënten door middel van: Advisering op individueel niveau, Politieke lobby, Belangenbehartiging via (koepel)overleggen en projectgroepen, Gastcolleges, spreken op congressen, etc. Begeleiding en weging van externe onderzoeksvragen, Vakantievoorzieningen voor familie en patiënt. Meer informatie