Links

ADHD

Adhdxtra   Lotgenotencontact via forum en chatroom voor mensen met ADHD en/of borderline, PDD-NOS en ODD. Ook voor partners, ouders, broers en zussen en direct betrokkenen in de zorg en het onderwijs. http://www.adhd-xtra.nl/

Impuls & Woortblind
De verenigingen voor volwassenen met ADHD en ADD (Impuls) en dyslexie (Woortblind) hebben hun krachten gebundeld om zich samen sterk te maken en in te zetten voor mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie. https://www.impulsenwoortblind.nl/

 

ALGEMEEN

GGz WNB   Aanbieder van Geestelijke Zorg in westelijk Noord-Brabant, voor mensen met Psychische problemen.  https://www.ggzwnb.nl/home.html

wij zijn mind  MIND wil psychische problemen voorkomen en mensen die hiermee te maken hebben ondersteunen. Dit doen we door informatie te bieden, onderzoek te doen, projecten uit te voeren en actie te voeren. Samen met cliënten- en familieorganisaties, maatschappelijke organisaties, onderzoekers, ambassadeurs en donateurs. MIND is een initiatief van Fonds Psychische GezondheidKorrelatieen MIND Landelijk Platform.   https://wijzijnmind.nl/

Trimbosinstituut  Het Trimbos-instituut wil de geestelijke gezondheid verbeteren door het delen van kennis. Wij leveren maatschappelijke en economische meerwaarde vanuit kennis over geestelijke gezondheid en het (voorkomen van) gebruik van tabak, alcohol en drugs teneinde de kwaliteit van leven te bevorderen. https://www.trimbos.nl/

Labyrint In Perspectief  Labyrint In Perspectief ondersteunt familieleden van mensen met psychische of psychiatrische problemen. Wij zijn er voor directbetrokkenen bij mensen met psychische of psychiatrische problemen. http://labyrint-in-perspectief.nl/

 

ANGST DWANG FOBIE

Angst Dwang en Fobie Stichting  Patiëntenvereniging die zich inzet voor mensen met angst- en dwangklachten. Informatie over angststoornissen, mogelijkheid tot bestellen van boeken en brochures. Lotgenotencontact voor leden via forum en chat. http://www.adfstichting.nl/

AUTISME

Nederlandse Vereniging voor Autisme NVA  De NVA komt op voor belangen van kinderen en volwassenen met autisme en hun omgeving. Kernwoorden zijn: belangenbehartiging, ouderondersteuning, voorlichting, deskundigheidsbevordering, stimulering van onderzoek. http://www.autisme.nl/

PAS Personen uit het Autisme Spectrum   Belangenvereniging voor en door normaal begaafde volwassen personen uit het autisme spectrum. Met levensverhalen en dossiers met informatie m.b.t. diagnose, werk, dagelijks leven, voorzieningen etc. Mogelijkheid tot abonneren op digitale nieuwsbrief.  http://www.pasnederland.nl/

 

BI-POLAIR

Vereniging voor Manisch-Depressieven en Betrokkenen VMBD  Belangrijk onderdeel van de site is de mogelijkheid in contact te komen met lotgenoten, door middel van huiskamerbijeenkomsten, lotgenotenlijn en diverse forums op het Internet.  http://www.vmdb.nl/

 

BORDERLINE

Stichting Borderline   Patiëntenorganisatie voor mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis. De site biedt een nieuwsoverzicht, activiteitenagenda, telefoonnummers van de hulplijn en een forum voor lotgenotencontact. http://www.stichtingborderline.nl/

 

DEMENTIE

Alzheimercentrum  Het Alzheimercentrum van de VU is gespecialiseerd in vroegdiagnostiek, behandeling en het ontstaan van dementie. Er is informatie beschikbaar voor professionals en voor mensen met dementie en hun naasten.  http://www.alzheimercentrum.nl/

Dementie online   Ondersteuning voor mantelzorgers die zorgen voor mensen met dementie. Informatie, tips, advies en een online cursus. Dementie online is een initiatief van Geriant.  http://www.dementieonline.nl

Stichting Alzheimer Nederland  Website biedt informatie over lotgenotencontact (forum/chatten), een overzicht van activiteiten, mogelijkheid tot het stellen van vragen en een sociale kaart.http://www.alzheimer-nederland.nl/

 

DEPRESSIE

Depressie Vereniging   Landelijke cliëntenorganisatie die zich inzet voor mensen met depressie. Informatie over verschillende soorten depressie, wat je zelf kunt doen aan een depressie, de symptomen en behandelingsmogelijkheden.   http://www.depressievereniging.nl

 

DIVERSEN

Caleidoscoop - landelijke vereniging voor en door mensen met een dissociatieve stoornis  Doelstellingen van de vereniging zijn: het bieden van lotgenotencontact, belangenbehartiging van mensen met dissociatieve stoornissen en het geven van voorlichting. http://www.caleidoscoop.nl/

NPS Partners  Informatie over narcisme en narcistische persoonlijkheidsstoornis (NPS) voor partners van mensen met NPS. Met aandacht voor diverse therapieën en verwijzingen naar fora en literatuur. http://www.npspartners.nl

Stichting Patientenbelangen Medicinale Marihuana Informatie over medicinale marihuana en toepassingen binnen de gezondheidszorg. Informatie over gebruik en dosering bij verschillende ziektebeelden en voorwaarden voor aankoop van medicinale marihuana. http://www.mediwiet.info/

 

EETSTOORNISSEN

Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa Uitgebreide site met informatie over eetstoornissen, een activiteitenoverzicht, overzicht van hulpverleningsinstanties, tests, forums (prikborden) en chat. http://weet.info/

Stichting JIJ Stichting JIJ is een zelfhulporganisatie die zich inzet voor jongeren en volwassenen met een eetprobleem en hun naasten. Ze biedt laagdrempelige en anonieme hulp en ondersteuning en geeft informatie over eetstoornissen. http://www.stichting-jij.nl/

 

HERSTEL EN ERVARINGEN

Ervaringsverhalen  Overzicht van boeken en websites met levensverhalen, ervaringsverhalen en herstelverhalen. De verhalen zijn gericht op indrukwekkende gebeurtenissen, psychiatrische problematiek en verslavingsproblematiek. Daarnaast tips voor het schrijven van een eigen verhaal en het professioneel werken met verhalen. (narratief werken). http://www.ervaringsverhalen.nl/

Ervaringswijzer  Online trefpunt voor mensen die psychische klachten hebben (gehad). Er is ruimte voor het uitwisselen van ervaringen, kennis en ondersteuning. Ervaringswijzer maakt deel uit van de Stichting Cliëntgestuurde Initiatieven en Projecten (SCIP). http://www.ervaringswijzer.nl

 

KOPP KINDEREN

Kopstoring  Informatie voor, over en door kinderen van ouders met psychische problemen. De website biedt de mogelijkheid om anoniem vragen te stellen per e-mail. Verder is een chatbox en een forum beschikbaar waarop ervaringen kunnen worden uitgewisseld.  http://www.kopstoring.nl/

kopopouders Online opvoedingsondersteuning voor ouders met stress-  psychische-  of verslavingsproblemen https://www.kopopouders.nl/site/

Anoiksis - Patientenvereniging voor mensen met schizofrenie of een psychose  Op de site is onder andere een agenda van regionale en landelijke activiteiten te vinden, een chatbox, nieuwsgroepen, literatuurlijst en links naar soortgelijke of verwante organisaties in binnen- en buitenland. http://www.anoiksis.nl/

Psychosenet  Het platform over psychosegevoeligheid, depressie en herstel, in de vorm van blogs, video's, animaties, informatie en een spreekuur. https://www.psychosenet.nl/

Schizofrenie  Informatie en handige tips om het dagelijks leven met schizofrenie een stukje makkelijker te maken. Onderwerpen als opleiding, werk, hobby's en gezond leven komen aan bod. Samengesteld door Ypsilon, Anoiksis en Lilly Nederland.  http://www.schizofrenie.nl/

Ypsilon Vereniging voor familieleden van mensen met een verhoogde psychotische kwetsbaarheid  Ypsilon is actief op het gebied van zelfhulp, belangenbehartiging en voorlichting. Op de site zijn ook de archieven van het    http://www.ypsilon.org/

Helpikhebeenpsychose    Informatie en hulp   voor iemand die te maken heeft (gehad) met een psychose en hun naastbetrokkenen https://www.helpikhebeenpsychose.nl/

STEMMEN

Stichting weerklank Weerklank is een stichting die zich richt op volwassenen en kinderen met bijzondere zintuiglijke ervaringen, zoals het horen van stemmen, het zien van beelden en het hebben van persoonseigen overtuigingen. Weerklank is er voor mensen met deze ervaringen en voor een ieder die zich bij hen betrokken voelt. Dus ook familie, vrienden en hulpverleners. http://www.stichtingweerklank.nl/

Leven met stemmen Informatie over het horen van stemmen, stemmen horen e nbegrijpelijk maken. http://www.levenmetstemmen.nl/

 

SUICIDE

113 Stichting 113 Zelfmoordpreventie is een nationale organisatie voor preventie van suïcide. Niemand mag eenzaam en radeloos sterven door zelfmoord. Praten helpt! https://www.113.nl/

 

VERSLAVINGEN

Anonieme Alcoholisten Nederland  De AA website biedt onder andere de volgende informatie: adressen van AA groepen in Nederland (ingedeeld per provincie), ervaringsverhalen, 44 vragen betreffende het AA programma en een literatuuroverzicht. http://www.aa-nederland.nl

Stichting Anonieme Gokkers Omgeving Gokkers AGOG  AGOG biedt hulp aan mensen met een gokprobleem en aan mensen die problemen hebben met het gokgedrag van iemand die hen lief is. Op de site vindt men informatie over gokken, gokverslaving, de Wet op de Kansspelen en de hulpverlening die AGOG biedt. http://www.agog.nl/

Help mijn dierbare is verslaafd  Informatie over omgaan met een verslaafde dierbare. https://helpmijndierbareisverslaafd.nl

 jellinek  Het Jellinek centrum in Amsterdam biedt zorg, advies, begeleiding etc. gerelateed aan de meeste vormen van verslaving of middelen-misbruik. Naast de meest bekende onderwerpen als alcohol verslaving en drugsverslaving, heeft het Jellinek ook programma's voor en informatie over andere verslavingen zoals excessief soft-drugs gebruik, gokverslaving etc. https://www.jellinek.nl/

 

ZELFBESCHADIGING

Zelfbeschadiging  Stichting Zelfbeschadiging Landelijke stichting die zich inzet voor mensen die zichzelf beschadigen en biedt ook ondersteuning aan direct betrokkenen  https://www.zelfbeschadiging.nl/